svg Göçeri Mah. Isparta Çevre Yolu Cad. Baykara Lojmanları
No: 1678 Hüyük Konya PK: 42690
svg Pazartesi - Cuma: 8.30 - 18.00
Cumartesi - Pazar: Kapalı

Şirketimizin Amaç ve Konuları:

1- Her türlü inşaat taahüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsalar üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.
2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek
3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahüt etmek
4- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

5- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek
6- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak
7- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak
8- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamlarını yapmak
9- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak
10- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam, cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan, kartonpiyer, fayans kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak
11- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek
12- Durum (halihazır), kadastro, yer altı maden ocakları, deniz gibi, tünel ve baraj, yol, su kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı, parselasyon planlarının yapımı
13- Islah- imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı
14- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı